• 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna, VZP
  • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna, VoZP
  • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, ČPZP
  • 207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, OZP
  • 211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, ZPMV

 

Pacienty přijímáme v omezené míře po předchozí osobní či telefonické dohodě.